Archive

Archive for October 12, 2008

Delegates and Events ตอนที่ 3

October 12, 2008 2 comments

สวัสดีครับ คิดว่าคงมี สักคนที่ได้มีโอกาสอ่าน blog ผม ก็เลยสวัสดีไปงั้นแหละ สำหรับตอนนี้เป็น การพูดถึง delegates ต่อจากตอนที่แล้ว ครับ ซึ่งเราคงจะได้เข้าใจการใช้งาน delegates ไม่มากก็น้อย สำหรับในตอนนี้ จะพูดถึงเรื่อง Multicast delegates ครับ  delegates สามารถที่จะอ้างอิง function หรือ method ได้มาก กว่าหนึ่งนะครับนี่ นั่นก็คือ delegates object หนึ่งตัวสามารถที่จะอ้างอิง ไปยัง หลาย ๆ  method และเมื่อเรียก delegates นั้นก็ทำให้ method ที่มันอ้างอิงอยู่ ทำงานในคราวเดียวกัน ครับ

ครับจากที่ได้กล่าวมา ข้างต้น  delegates นั้นที่จริงแล้วเป็น multicast ก็หมายถึงโดยปกติแล้วมันสามารถที่จะชี้ไปยัง function หรือ method ได้หลาย method หรือ function ในคราวเดียวกัน  Base case ของ multicast delegates ก็คือ System.MulticastDelegate ครับ   ดังนั้น การเรียก delegates object ครั้งเดียวก็สามารถที่จะสั่งให้ หลาย method ทำงานได้ แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่า Method เหล่านั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ delegates นะครับ นี้สำคัญ นะครับ 🙂