Archive

Archive for the ‘DOT NET’ Category

Delegates and Events ตอนที่ 3

October 12, 2008 2 comments

สวัสดีครับ คิดว่าคงมี สักคนที่ได้มีโอกาสอ่าน blog ผม ก็เลยสวัสดีไปงั้นแหละ สำหรับตอนนี้เป็น การพูดถึง delegates ต่อจากตอนที่แล้ว ครับ ซึ่งเราคงจะได้เข้าใจการใช้งาน delegates ไม่มากก็น้อย สำหรับในตอนนี้ จะพูดถึงเรื่อง Multicast delegates ครับ  delegates สามารถที่จะอ้างอิง function หรือ method ได้มาก กว่าหนึ่งนะครับนี่ นั่นก็คือ delegates object หนึ่งตัวสามารถที่จะอ้างอิง ไปยัง หลาย ๆ  method และเมื่อเรียก delegates นั้นก็ทำให้ method ที่มันอ้างอิงอยู่ ทำงานในคราวเดียวกัน ครับ

ครับจากที่ได้กล่าวมา ข้างต้น  delegates นั้นที่จริงแล้วเป็น multicast ก็หมายถึงโดยปกติแล้วมันสามารถที่จะชี้ไปยัง function หรือ method ได้หลาย method หรือ function ในคราวเดียวกัน  Base case ของ multicast delegates ก็คือ System.MulticastDelegate ครับ   ดังนั้น การเรียก delegates object ครั้งเดียวก็สามารถที่จะสั่งให้ หลาย method ทำงานได้ แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่า Method เหล่านั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ delegates นะครับ นี้สำคัญ นะครับ 🙂

Delegates and Events ตอนที่ 2

ไม่รู้ว่าจะเรียกตอนที่ 2 ได้หรือป่าว แต่ก็เป็นตอนที่ต่อจาก ตอนที่แล้ว ยังคงเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมอีกเพื่อให้มีความเข้าใจมาก มาก และ มากขึ้นอีก เนื่องจาก Concept  ของ delegates นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับการเขียนโปรแกรมในขั้น Advance ต่อไป จริง ๆ จะบอกให้ อยากให้เพื่อน ๆ หรือน้อง ๆ โปรแกรมเมอร์ ได้เข้าใจ จริง ๆ

เอาละครับเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่า เราจะดูตัวอย่างของ delegates อีก 2 ตัวอย่าง โดยจะพิจารณาการทำงาน ทีละขั้น นะครับ พิจารณา code ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างต่อไป

namespace ConsoleApplication1
{
    public class MyClass
    {
        public delegate void LogHandler(string message);

        public void Process(LogHandler logHandler)
        {
            if (logHandler != null)
            {
                logHandler(“Process() begin”);
            }
            if (logHandler != null)
            {
                logHandler(“Process() end”);
            }
        }
    }
    public class TestApplication
    {
        // Static Function: To which is used in the Delegate. To call the process() function
        static void Logger(string s)
        {
            Console.WriteLine(s);
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            // Create an instance of the delegate , pointingto the logging function
            // this delegate will then be passed to the Process() function.
            MyClass myclass = new MyClass();
            MyClass.LogHandler myLogger = new MyClass.LogHandler(Logger);

            myclass.Process(myLogger);
        }
    }
}

จาก Code ข้างต้น หากเรา ทำการ Run ดู ก็จะได้ ผลการทำงาน เป็นอย่างนี้นะครับ

Process() begin
Process() end
ประมาณ นี้ เรามาลองพิจารณา Code กันดูนะครับ ว่า code ข้างต้นทำงานอย่างไร อย่าลืมว่าเรากำลัง ดูตัวอย่างการใช้งาน delegates      ในตัวอย่างนี้ เราจะประกาศ หรือ declare delegates ไว้ใน class ชื่อ MyClass  โดยให้ delegates มีชื่อว่า LogHandler โดยให้มี parameter 1 ตัว เป็น string ใช่ใหมครับ (บรรทัดที่ 5) เมื่อเราประกาศไว้เช่นนี้ นั่นก็หมายถึงว่า Function ที่เราต้องการ ทำ delegate ก็ต้องมี การประกาศในรูปแบบเดียวกัน นะครับ และจากตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็น ว่า ตัว function อยู่ที่ไหน ก็ได้ใน namespace เดียวกัน ในตัวอย่างเราวางไว้ใน class TestApplication ซึ่งเป็น class ที่เราใช้เริ่มต้นการทำงาน

ในบรรทัด ที่ 22 – 25 เป็นส่วนที่เรา Implement  function ที่เราต้องการให้เป็น delegates ซึ่งไม่ได้ทำอะไรมากเพียงแต่ นำ parameters ที่ส่งเขามา แสดงผลที่หน้าจอด้วย WriteLine() นะครับ สังเกตุว่า  function นี้ เป็น อะไรครับ ใช้แล้วเป็น static function ด้วย  หลายคนคงพอเข้าใจนะครับ ว่าทำไมต้องทำให้เป็นอย่างนั้น ถามว่า ไม่เป็น static ได้ไหม ตอบว่าได้ แต่ต้องเรียกใช้ผ่าน object ของ TestApplication ใช่ไหมครับ  เพราะมัน เป็น static จึงเรียกใช้มันได้เลย นั่นแหละเป็น เหตุผล ครับ แต่ว่าตรงนี้คงไม่ใช้ประเด็น นะครับ มาดูกัน ครับ

บรรทัดที่ 7 – 18 คือ Function process มี Parameter 1  ตัว เป็นชนิด LogHandler  ซึ่งมันคือ delegates type ที่เราประกาศไว้ เวลาเราใช้งาน delegate เรามองมันคล้าย class หรือ object ก็ได้นะครับ จะไ้ด้สะดวกใจ     นั่นก็คือ function Process(LogHandler logHandler) นั้นรับ parameter เป็น delegate type นั่นเอง  หลังจากนั้น ใน body เป็นการใช้งาน delegates ที่ส่งผ่านเข้าไป ซึ่งการเรียกใช้ ก็เป็นลักษณะนี้

   logHandler("Process() begin");

ก็เป็นการส่ง string ให้กับ function นั่นแหละครับ  มาดูต่อใน Function Main กันนะครับ ที่ function Main นี้เราจะเริ่มใช้งาน ด้วยการ instantiate MyClass หรือ สร้าง object ที่ชื่อ myClass ขึ่นมา  และต่อมาเรา ก็ สร้าง instance ของ delegate โดยเรา ส่งชื่อ function เป็น argument

MyClass.LogHandler myLogger = new MyClass.LogHandler(Logger);

นั่นแหละครับเราก็จะได้ myLogger เป็น object ที่ชี้ไปที่  Logger ครับ เท่านี้เราก็พร้อมที่ส่ง มันไปทำงานที่ไหนก็ได้ตามต้องการ สำหรับตัวอย่างของเรา ส่งกลับไปเป็น Argument ของ  myclass.Process() ดังนี้

myclass.Process(myLogger);

หลังจากนี้ผมคงไม่ต้อง อธิบายต่อนะครับว่ามันเป็นอย่างไรต่อไป

ครับ จากตัวอย่างคงพอจะเห็นการทำงานเพิ่มขึ้นนะครับ ว่า delegate ทำงานอย่างไร  คิดว่าหลายคนยังคงมีคำถามหลาย ๆ คำถามอยู่ในใจ ผมคิดว่าหลาย ๆ คำถามอีกเช่นกัน ท่านสามารถทดลอง หาคำตอบได้ด้วยตนเอง ฮิ ฮิ คือว่าขี้เกียจตั้งคำถามอะครับ

อีกสักตัวอย่างเป็นไงครับ ดูตัวอย่างนี้ดีกว่านะครับ Advance ขึ้นมาอีก

using System.IO;

namespace ConsoleApplication1
{
public class MyClass
{
public delegate void LogHandler(string message);

public void Process(LogHandler logHandler)
{
if (logHandler != null)
{
logHandler(“Process() begin”);
}
if (logHandler != null)
{
logHandler(“Process() end”);
}
}
}
// The FileLogger class merely encapsulates the file I/O
public class FileLogger
{
FileStream fileStream;
StreamWriter streamWriter;

// Constructor
public FileLogger(string filename)
{
fileStream = new FileStream(filename, FileMode.Create);
streamWriter = new StreamWriter(fileStream);
}

// Member Function which is used in the Delegate
public void Logger(string s)
{
streamWriter.WriteLine(s);
}

public void Close()
{
streamWriter.Close();
fileStream.Close();
}
}
public class TestApplication
{
static void Main(string[] args)
{
FileLogger fl = new FileLogger(“process.log”);

MyClass myClass = new MyClass();

// Crate an instance of the delegate, pointing to the Logger()
// function on the fl instance of a FileLogger.
MyClass.LogHandler myLogger = new MyClass.LogHandler(fl.Logger);
myClass.Process(myLogger);
fl.Close();
}
}
}

เอาละครับ หลังจาก ดู code กันแล้วหลายคน คงพอเข้าใจ หลายคนคงถูกใจเพราะตรงกับคำถามในใจจาก ตัวอย่างที่แล้ว ครับในตัวอย่างนี้ เราสร้าง class ใหม่ขึ้นมานะครับ ชื่อว่า FileLogger แล้ว ใน class นี้เราก็มี method สำคัญของเรา คือ Logger เราย้ายมาไว้ใน class นี้เพื่อให้เห็นการทำงานที่แตกต่างออกไปอีก นั้นก็หมายถึงว่า ไม่ว่า function ที่ต้องการใช้เป็น delegate จะอยู่ที่ไหนก็ตาม เราก็สามารถใช้งานมันได้ ครับ ขอเพียงว่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ การทำ delegates ก็แล้วกัน เอาล่ะครับ ตัวอย่างนี้คงไม่ต้อง พูดกันมากนะครับ เนื่องจากการประกาศ delegates นั้นใช้ของเดิมจากตัวอย่างที่แล้ว แต่ delegate  funciton นั้น อยู่ใน class อีก class หนึ่งและก็ไม่ได้เป็น static method ด้วย ดังนั้นการที่จะเข้าถึง fuction Logger ก็ต้อง ทำผ่าน instance ของ class FileLogger นะครับ ดังนั้นใน Main method จึงได้ instantiate f1 ให้เป็น Object ของ FileLogger ขึ้นมา ซึ่งจะต้องสึ่งชื่อไฟล์ให้กับ Constructor ของ FileLogger ด้วยนะครับ ชื่อ ว่า process.log ตามนี้

FileLogger fl = new FileLogger(“process.log”);

เพื่อให้เราสามารถอ้างอิง เจ้า Logger ได้นั่นเอง หลังจากนั้น เราก็ส่ง  f1.Logger ให้กับ delegates  object ใช่ใหม ครับ แล้วเจ้า instance ของ delegates ก็อ้างอิงมายัง f1.Logger มันก็เหมือนเราเรียกใช้ f1.logger โดยการอ้างอิงผ่านทาง address นั่นเองครับ

MyClass.LogHandler myLogger = new MyClass.LogHandler(fl.Logger);

หลังจากนั้นเราก็ ส่ง  myLogger ให้กับ Process เหมือนเดิมนะครับ แต่ผลการทำงานของ โปรแกรม นี้มันไม่ได้แสดงผลทรี่หน้าจอนะครับ มันส้ราง file และเขียนลง file ลอง พิมพ์ code แล้ว run ดูนะครับ แล้วจะเข้าใจ

จบก่อนนะครับ สำหรับ ตอนต่อไป จะเป็นเรื่อง Multicasting เน่อ   🙂

Categories: C# .NET, DOT NET

Simple Application, ListBox and Item

Simple ListBox exercise…..  create two list box , one button and one label as following picture.

Select button and set the properties text  as  “Add Item” , and ID as “addItem”
For the First list box click the upper right icon and “Edit item”

null

And then , show the ListItem Collection Editor

To add the item –> Click Add button and Input the Text properties  anything you want.


After finish Adding item Click ok.    You will get the list of all items in the first Listbox
To add the code, Double click on  “Add button”  and put the following code.

using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void adItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (ListBox1.SelectedIndex != -1) // to check, is there any item in the first listbox is selected.
{
Label1.Text = “Move -> ” + ListBox1.SelectedItem.Value; // show, the moved item
ListBox2.Items.Add(ListBox1.SelectedItem.Text); // add the selected item to the second listbox.
ListBox1.Items.RemoveAt(ListBox1.SelectedIndex); // Remove the selected item from the first listbox
}
else
{
Label1.Text = “Error , Please item you want to move “;
}
}
}

Categories: DOT NET

The .NET Framework …

The Microsoft .NET Framework is at the heart of the .NET startegy. This framework manages and execute applications and Web services, contains a class libaray( called the .NET Framework Class Library, or FCL ) , enforces security and provides many other programming capabilites.

The Common Language Runtime (CLR) is another central part of the .NET Framework –it executes .NET programs. Programs are compiled into machine-specific instructions in two steps. First, the program is compiled in to Microsoft Intermediate Language (MSIL) , wich defines instructions for the CLR. Code converted into MSIL from other languages and sources can be woven together by the CLR. The MSIL for an application’s components is placed into the application’s executable file ( known as an assembly ). When the application executes, another compiler ( known as the just-in-time compiler or JIT compiler )  in the CLR translates the MSIL in the executable file into machine-language code, then the machine-laguage code executes on the platform.

Note. MSIL is Microsoft’s name for what the C# language specification refers to as Common Intermediate Language (CIL)

Visual C# 2005 How To Program , Deitel

Categories: DOT NET

C#

C# , developed at Microsoft by a team lead by Anders Hejlsberg and Scoot Wiltamuth, was designed specifically for the .NET platform as a langauge that would enable programmers to mirgrate easily to .NET.
It has roots in C, C++ and Java, adapting the best features of each and adding new features of its own. C# is object oriented and contains a powerful  class library of prebuilt components , enabling programmers to develop application quickly . C# is appropriate for demanding application development tasks, especially for building today’s popular Web-based applications.

The  .NET platform is one over which Web-based applications can be distributed to a greate variety of devices and to desktop computers.  The .NET platform enables language interoperability: Software components from different languages can interact as never before. Developers can package even old software to work with new C# programs. Also, C# applications can interact via the XML-based Simple Obect Access Protocol (SOAP)

Visual C# 2005 How To program, Deitel.

Categories: DOT NET